dnes je: 15. 07. 2024  
DĚKUJEME ZA PODPORU:    JITŘNÍ ZEMĚ    
Hlavní menu

Vyhledávání

Vyhledat text


Informace
Povodí Chvojnice
Mikroregion Chvojnice

Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice Údolí Oslavy a Chvojnice

Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice patří mezi Evropsky významné lokality. Patří do ní romantický kaňon řeky Oslavy od Něměšti nad Oslavou až po Čučice včetně údolí Chvojnice až k silničnímu mostu mezi Kralicemi nad Oslavou a Rapoticemi. Hlavním předmětem ochrany jsou různé typy doubrav, dubohabřin, bučin a suťových lesů a také stepní trávníky, vegetace skal a nivních luk. Celková plocha rezervace činí 2309,8 hektarů. Bohužel je ohrožena záměrem ministerstva životního prostředí zredukovat přírodní rezervaci na dvě mnohem menší národní přírodní rezervace a také snahou o vybudování přehrady u Čučic, která by zaplavila velkou část stávající rezervace.

V rozsáhlém dobře zachovaném říčním údolí najdeme pestrou mozaiku přírodních stanovišť se stovkami druhů rostlin a živočichů. Do soustavy NATURA 2000 byla rezervace zařazena z důvodu výskyty mechorostu dvouhrotce zeleného (Dicranum viride), orchideje jazýčku jaderský (Himantoglossum adriaticum), koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), motýla přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) a drobné ryby vranky obecné (Cottus gobio) a sedmi různých typů společenstev, z toho tří lesních. Další význačné rostliny lesních stanovišť jsou brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), dymnivka plná (Corydalis solida), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), zápalice žluťuchovitá (Isopyrum thalicroides) a medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum). V jihovýchodní části je nejlépe vyvinutá pestrá flóra skal, sutí, teplomilných lesních lemů a suchých trávníků kde nalezneme křivatec český (Gagea bohemica), již zmíněný koniklec velkokvětý, koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii) a také je zde lokalita s výskytem orchidee jazýčku jadranského.

Bohatě zastoupen je i hmyz a další bezobratlí. V zachovalých doubravách se starými stromy a mrtvým dřevem je to například roháč obecný (Lucanus cervus), páchník hnědý (Osmoderma barnabita) a krasec dubový (Eurythyrea quercus). Teplomilné doubravy a lesostepi hostí řadu významných teplomilných druhů, u kterých se zde v rámci ČR jedná o hranice areálu. V okolí zříceniny hradu Levnova (známý i jako Ketkovák) byla zjištěna pakudlanka jižní (Mantispa styriaca), ploskoroh Ascalaphus macaronius, z motýlů lišaj pupalkový (Proserpinus proserpina), modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) a kriticky ohrožený jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne).

Z ryb je v Oslavě a Chvojnici významný výskyt vranky obecné (Cottus gobio), mřenky mramorované (Barbatula barbatula), pstruha obecného (Salmo trutta) a jelce proudníka (Leuciscus leuciscus). V okolí vody se vyskytuje užovka podplamatá (Natrix tessellata) a ve stinných lesních žlabech můžeme najít mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).

Z ptáků zde hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus), holub doupňák (Columba oeneas), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), puštík obecný (Strix aluco) a výr velký (Bubo bubo). Ve světlých doubravách je hojný lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), ze šplhavců jsou zde hojní datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus) a strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).

Z drobných savců se zde vyskytuje rejsec černý (Neomys anomalus) a také řada druhů netopýrů, například netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr ušatý (Plecotus auritus) a netopýr velký (Myotis myotis).

Další zdroje informací:

[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
| Autor: JiHo, vydáno 30. 04. 2020 | 3264 přečtení | | Komentářů: 0
Komentovat | Zdroj: Infotabule Údolí Oslavy a Chvojnice | | Informační e-mail | Vytisknout článek |
Tento web používá redakční systém phpRS 2.8.3a. Realizace JiHo.